Clara's Hofke

Jeugdige, informatieve website voor kinderdagverblijf

Clara's Hofke is een kinderdagverblijf dat enkele jaren geleden een volledige nieuwbouw heeft gebouwd. Bij dit bouwproject werd aan alles gedacht, hetgeen hen een heel mooie naam heeft opgeleverd als kinderdagverblijf met toekomstvisie.

Bij de bouw van hun website zijn ze met dezelfde progressieve houding aan tafel komen zitten. Ze willen uitstralen wie ze zijn: ze zijn mee met hun tijd en willen tegelijk heel persoonlijk met hun kindjes (en ouders) omgaan.

Dubbel doel

De website is gemaakt met 2 doelgroepen in het achterhoofd.

Aan de ene kant willen ze toekomstige ouders overtuigen van hun meerwaarde als opvang voor hun kind. De website bevat heel veel informatie over het reilen en zeilen op "de krib". Leuke sfeerbeelden, duidelijke uitleg over hun pedagogische aanpak, praktische informatie. Op die manier willen ze toekomstige ouders een duidelijk beeld geven van wat ze mogen verwachten bij hen. Hun virtuele 360° rondleiding doorheen het gebouw, zorgt er nog eens extra voor dat de drempel om eens binnen te springen, verlaagd wordt. 

Tegelijk willen ze ook de ouders van de kinderen die reeds bij hen in opvang zijn, zoveel mogelijk betrekken via de website. We denken dan aan de publicatie van de huisregels of aan de online afwezigheidsmelding. Daarnaast is er een aparte ruimte op de website waar je, na aanmelden, foto's van je kind kan bekijken. Via deze weg willen ze de ouders een inzage geven in de dagdagelijkse activiteiten van hun kind.

plane-propellor

Ontdek jouw groeiformule

Bezoek ons labo