Bezoekers omzetten in klanten

Converteren door te analyseren

Om jouw website te laten renderen, is het belangrijk om de conversie van je website grondig op te volgen.

Pixeo analyseert maandelijks het rendement van je website. We onderzoeken daarbij of je websitebezoekers effectief de acties ondernemen die we beogen. Wanneer dit niet gebeurt, zoeken we naar de oorzaken en stellen we gerichte verbeteracties voor, in een duidelijke stappenplan.

Doelen bepalen

We stellen duidelijke en meetbare doelstellingen op voor jouw website. Dit kan bijvoorbeeld het aantal bezoeken van je contactpagina zijn, of het aantal bezoekers dat een online offerte aanvraagt of een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek. Deze indicatoren monitoren we via Google Analytics.

Analyseren

Vervolgens gaan we via de juiste tools (bijvoorbeeld Google Analytics) op frequente basis monitoren en analyseren via welke kanalen bezoekers je website bereiken, welk pad ze volgen doorheen je website, in welke mate er conversie optreedt, …

Concrete acties plannen én uitvoeren

Wanneer we vaststellen dat bezoekers vastlopen of dat er onvoldoende conversie bereikt wordt, dan gaan we op zoek naar de oorzaken. Oorzaken kunnen zowel inhoudelijk, technisch als grafisch zijn. We voeren verschillende actiepunten uit, waarna we opnieuw monitoren en analyseren.

Permanente opvolging en evolutie

Bij doorgedreven conversieoptimalisaties beschikken we over een hele waaier aan middelen om onderzoeken uit te voeren. Mogelijke opties hier zijn gebruikerstesten, A/B-testen,… Al deze testen geven ons meer inzicht in het gedrag van bezoekers op je website, waarna gerichte bijsturingen kunnen volgen.

Op die manier gaan we telkens meer en meer bezoekers en klanten aantrekken! We helpen je bedrijf te ontpoppen tot de beste versie die het kan zijn.

plane-propellor

Ontdek jouw groeiformule

Bezoek ons labo